Bram Lak nieuwe voorzitter NVvE

Mereille Buma heeft na vier jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan Bram Lak. Unaniem stemde de Algemene Ledenvergadering hiermee in op zaterdagochtend 9 maart 2024. Mereille trad statutair na zes jaar af en werd door de nieuwe voorzitter en de aanwezigen bedankt voor al haar inspanningen. Jaap van den Broek werd geïnstalleerd als algemeen lid van het bestuur en Lois van de Geer, assessor congressen, aanvaarde een tweede bestuurstermijn van twee jaar, waarmee de samenstelling van het nieuwe NVvE bestuur als volgt is:

– Bram Lak (voorzitter)
– Kathelijn Voet (penningmeester)
– Celle van Maastrigt (secretaris)
– Maaike IJzendoorn (assessor TE)
– Loïs van de Geer (algemeen lid)
– Jaap van den Broek (algemeen lid)