AVG

AVG: we moeten er wat mee

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief van kracht, een Europese wet die de persoonsgegevens van ons allemaal beter moet beschermen. Dat de invoering van de AVG gevolgen heeft voor de praktijkvoering van tandartsen zal niemand ontgaan zijn. Zowel de ANT als de KNMT heeft er de afgelopen maanden ruim aandacht aan besteed. Ook commerciële partijen zijn er druk mee in de hoop een graantje mee te pikken. Er duiken zelfs radiocommercials op met dreigende teksten als: “Is úw bedrijf al AVG-proof?” Voordat u dure externe partijen inhuurt, raadpleeg de ANT of de KNMT, zij kunnen u prima ondersteunen!

De AVG kan gevolgen hebben voor de manier waarop u verwijst naar uw endodontoloog of op de manier waarop u terugkoppelt naar uw verwijzer. Dat gebeurt tegenwoordig vaak via e-mail. Dit blijft mogelijk. De AVG zegt nergens dat u geen verwijzing mag versturen per mail, maar wel dat dat op een veilige manier moet gebeuren. Wat onder ‘veilig’ wordt verstaan blijft vooralsnog onduidelijk. U kunt uw huidige mailprogramma gewoon blijven gebruiken, maar zorg er dan voor dat er in de verwijzing geen gegevens staan die herleidbaar zijn tot de patiënt. Gegevens als naam, geboortedatum, adres en Burger Service Nummer kunt u beter niet onbeveiligd versturen.  Beperk u bijvoorbeeld tot alleen een patiëntennummer. Telefonisch zou u dan de overige gegevens door kunnen geven. Omdat dat vrij omslachtig is, zijn er andere oplossingen bedacht, zoals secure-mail. Voorbeelden daarvan zijn Zorgmail en Protonmail.

 

VEILIG COMMUNICEREN

Secure-mail

Zorgmail is een mailservice die een veilig mailverkeer waarborgt. De berichten worden versleuteld verstuurd en zijn voor eventuele onderscheppers onleesbaar. Het voordeel van Zorgmail is dat het integreerbaar is in de meeste dentale softwarepakketten. Dat scheelt knip-en-plakwerk. Nadeel is dat Zorgmail niet gratis is en dus een extra kostenpost voor de praktijk betekent. Ook de betaalde versie van Microsoft Outlook biedt de mogelijkheid om versleutelde berichten te versturen.

Een alternatief is Protonmail, een gratis mailservice waarmee mails met bijlagen eveneens versleuteld verstuurd kunnen worden. Deze service is echter nog niet goed te integreren in de dentale software. Wel is de ANT een pilot gestart om te onderzoeken of Protonmail geschikt is te maken voor dagelijks gebruik in de praktijk.

Berichtenservice

Whatsapp is ook onder tandartsen de laatste jaren gegroeid in populariteit. Het is maar wat makkelijk om een appje met foto te sturen naar bijvoorbeeld de endodontoloog voor intercollegiaal overleg. Maar het is zeer de vraag of Whatsapp volledig voldoet aan de veiligheidseisen. Je bent toch snel geneigd om de geboortedatum mee te sturen, en vaak staat op de foto het BSN gemeld.

De gratis app van Siilo voldoet volgens de makers wel volledig aan de AVG-norm.  Siilo is een chat app speciaal voor medici en biedt, zowel in de app-versie als in de web-versie, ruime mogelijkheden voor intercollegiaal overleg. Binnen de Siilo-app is een gebruikersgroep opgezet voor overleg op endodontisch gebied: Endo Tips. De Siilo app is te downloaden vanuit de App Store en Google Play.

Intranet

Op dit moment onderzoekt de NVvE de mogelijkheid om intranet voor leden op te zetten. Op intranet zouden leden via een beveiligde server (buiten het internet om) met elkaar kunnen communiceren. Het gaat dan om het onderling bespreken van casussen en het uitwisselen van patiëntgegevens, maar ook om het versturen van verwijzingen en terugkoppelingen. Via de nieuwsbrief houden we u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.