Pillen

Antibioticum in de zomer

Zou het kunnen dat tandartsen in de zomerperiode vaker een recept voor antibioticum uitschrijven dan erbuiten? Al was het alleen maar om een patiënt met een gerust hart op vakantie te kunnen laten gaan? De Richtlijn ‘Endodontische diagnostiek en behandeling’ van de NVvE laat weinig ruimte voor eigen invulling: “Gebruik van antibiotica bij acute klachten verband houdend met irreversibele pulpitis of met symptomatische apicale parodontitis en acuut apicaal abces wordt in het kader van pijnbestrijding afgeraden.”

Ook de European Society of Endodontology (ESE) is helder in het ‘position statement’: GEEN antibioticum bij pijnlijke irreversibele pulpitis, necrotische pulpa, symptomatische parodontitis apicalis, chronisch apicaal abces of een acuut apicaal abces waarbij er geen systemische symptomen zijn. Vergelijkbare richtlijnen zijn terug te vinden bij de American Association of Endodontists (AAE).

Maar nu is het vrijdagochtend 11 uur. Bij u in de stoel zit een patiënt van een collega die op vakantie is. Pijn linksboven. De 26 is percussiepijnlijk. De patiënt geeft aan dat die kies vier jaar geleden een zenuwbehandeling heeft gehad. Op de foto ziet u een zwarting rond de palatinale wortel. De kanalen zijn rommelig gevuld en het palatinale kanaal is te kort gevuld.

“Maandag vlieg ik naar Italië en daar wil écht geen pijn hebben hoor. Bij mijn eigen tandarts krijg ik dan altijd een kuurtje, dat werkt echt heel goed bij mij.” De patiënt kent de oplossing voor het probleem, maar wat doet ú?

 

– Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling (NVvE)

– European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics

– AAE Guidance on the Use of Systemic Antibiotics in Endodontics