Advies over eenmalig gebruik van endodontische instrumenten

In de nieuwe Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) is op bladzijde 92 de aanbeveling opgenomen om “endodontisch instrumentarium zoals vijltjes, ruimers en extirpatienaalden” persoonsgebonden te gebruiken. Hiermee wordt bedoeld dat deze instrumenten na gebruik worden weggegooid of dat ze – na zo goed mogelijk gereinigd en gedesinfecteerd te zijn – worden bewaard voor toekomstig gebruik bij dezelfde patiënt.

Bij het vaststellen van de codes en tarieven in de tandheelkunde wordt uitgegaan van een goede, veilige en efficiënte werkwijze. Voor de kanaalbehandeling betekent dit dat veel instrumenten die in het verleden – na reiniging en desinfectie – voor meer behandelingen bij verschillende patiënten werden gebruikt, nu na slechts eenmalig gebruik moeten worden weggegooid of moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik bij dezelfde patiënt. Bij een wortelkanaalbehandeling wordt gebruikgemaakt van veel verschillende vijlen en ruimers. Daarnaast worden er instrumenten gebruikt om de kanaalingangen te verwijden (Gates Glidden drills of zogenaamde orifice shapers) en een ultrasoon geactiveerde naald of vijl om het kanaal goed te reinigen.

Rechte en wijde kanalen zijn vaak met slechts enkele instrumenten goed te reinigen en vorm te geven, maar bij een element met drie of vier nauwe en sterk gekromde kanalen zijn soms tientallen instrumenten nodig om dit doel te bereiken. Ook de anatomie van het wortelkanaal bepaalt in hoge mate het aantal instrumenten dat nodig is om het kanaal te reinigen en vorm te geven. Het is duidelijk dat toepassing van de huidige regels extra kosten met zich meebrengt.

De beide tandheelkundige beroepsverenigingen (KNMT en ANT) hebben onlangs, mede op advies van de NVvE, bij de NZa een verzoek tot herziening van de tarieven voor de kanaalbehandeling ingediend. Het gaat hierbij om de behandelcodes E13, E14, E16, E17, E66,  E61, E77 en E78. U zult over de uitkomst van deze onderhandelingen door uw beroepsorganisatie verder worden geïnformeerd.

Voor spreaders, pluggers, heat carriers en andere instrumenten die gebruikt worden bij het vullen van het wortelkanaal, geldt naar onze mening de restrictie van het persoonsgebonden gebruik niet. Die komen immers niet in aanraking met vitaal (ontstoken) of necrotisch (geïnfecteerd) pulpaweefsel.

Namens de Commissie Verrichtingen en Tarieven Endodontie,

Marga Ree en Michiel de Cleen