European Society of Endodontology

ACTA officeel erkend door ESE

De European Society of Endodontology (ESE) heeft de postgraduate-opleiding Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) als een van de eerste in Europa officieel erkend. De ESE streeft naar meer uniformiteit onder de Europese opleidingen en heeft daartoe criteria opgesteld waaraan de opleidingen moeten voldoen om een officiële erkenning te krijgen. Het uiteindelijk doel is om de kwaliteit van de Europese endodontologen naar een hoger niveau te krijgen. Alleen Eastman in Londen ging ACTA tot dusverre voor.

Met maar liefst zes personen liep de ESE vorige maand een dag rond op de afdeling Endodontologie van ACTA om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de opleiding. Met een positief resultaat dus. De vertegenwoordigers van de ESE waren bijzonder onder de indruk van de ACTA-opleiding. Endodontologen die vanaf september 2018 afstuderen aan ACTA mogen zich dan ‘ESE certified  specialist member’ noemen.