Aankomend nieuw bestuurslid: Lois van de Geer

Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdagavond 20 april aanstaande zijn we voornemens om Lois van de Geer tot lid van het bestuur te benoemen, in de functie van algemeen lid.

Wie is Lois van de Geer?
Loïs werd in 1993 geboren en groeide op in de Zaanstreek. Door een lang orthotraject ontwikkelde zij een grote interesse in de tandheelkunde en wilde zij graag tandarts worden. Na twee jaar achtereenvolgens te zijn uitgeloot, werd zij – gelukkig – in 2014 decentraal geselecteerd in Groningen. In 2020 studeerde Lois af en verhuisde terug naar de Zaanstreek. Inmiddels woont ze in Amsterdam en is ze werkzaam in Zaandam. Loïs is van plan om zich nog een tijdje als algemeen practicus verder te ontwikkelen, om te ontdekken waar haar affiniteit ligt. Haar interesse in de endodontie is groot, vandaar de stap om toe te treden tot het bestuur van de NVvE.

“Ik kijk er naar uit om het bestuur te mogen versterken en mijn steentje bij te kunnen dragen aan deze enthousiaste vereniging”.