Algemene- en annuleringsvoorwaarden NVvE Exclusive

Artikel 1. Deelname en annulering
Deelname aan de NVvE Exclusive is gratis en exclusief voor leden van de NVvE.
Annuleren is kosteloos tot vijf werkdagen voor aanvang van de NVvE Exclusive.
Bij annulering daarna of niet op komen dagen op de NVvE exclusive wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij verhindering kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de NVvE is meegedeeld en betreffende NVvE lid is.

Artikel 2 – Persoonlijke gegevens
Bij aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De NVvE zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
a. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan een NVvE Exclusive.
b. Voor zover de NVvE aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door de NVvE maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeft.

Artikel 4 – Klachtenprocedure
In geval van klachten geldt de klachtenprocedure, beschikbaar via www.nvve.com.